Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek – Angliai Kisokos

Üdvözöljük a honlapunkon. Azzal, hogy továbbra is olvassa és használja ezt a weboldalt, Ön automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeinket. Ha nem ért egyet bármely alábbi szabályzattal illetve feltétellel, kérjük ne használja a honlapunkat.

Az „Angliai Kisokos” vagy „Sparkbook Media Ltd” vagy „Mi” megnevezés a weboldal tulajdonosára utal, amelynek regisztrált neve és székhelye: Sparkbook Media Ltd, 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom. Cégünk nyilvántartási száma: 08294451. Az „Ön” megnevezés a weboldal mindenkori olvasójára, felhasználójára utal.

 • A személyes adatok védelme

A www.angliaikisokos.com weboldalra (továbbiakban weboldal) elküldött személyes adatokra, és személyes adatokat is tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett „Adatkezelési tájékoztatóban” meghatározott feltételek vonatkoznak.

 • Az adatok pontossága, teljessége, időszerűsége

Az Angliai Kisokos célja, hogy általános információkat közvetítsen a weboldal segítségével. A tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Sem mi, sem harmadik fél nem nyújt semmiféle garanciát, jótállást az oldalon szereplő információkért. Ön tudomásul veszi, hogy az oldalon szereplő információk és anyagok tartalmazhatnak pontatlanságokat vagy hibákat és mi kizárjuk a felelősséget az esetleges hibákból, hiányosságokból, vagy pontatlanságokból adódó károkért a legteljesebb mértékben. Ön tudomásul veszi, hogy az oldalon található információkra csak a saját felelősségére hagyatkozhat, illetve tudomásul veszi, hogy a weboldalon található információk esetleges változásainak további figyelemmel kísérése szintén a saját felelőssége. Az Angliai Kisokos a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

 • Linkek

Ez a honlap tartalmaz más honlapokra mutató linkeket. Ez az Ön kényelmét szolgálja, nem jelenti azt, hogy mi támogatjuk ezeket a honlapokat, sem azt, hogy mi egyetértünk azok tartalmával. A hivatkozásokat jóhiszeműen bocsátjuk az Ön rendelkezésére. Mi nem vállalunk felelősséget a belinkelt honlapok tartalmáért, valódiságáért, pontosságáért és azok működéséért. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy bármely link jogsértő információt tartalmaz, azonnali hatállyal eltávolítjuk azt.

 • Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

Ez a weboldal a Sparkbook Media Ltd (77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom) szellemi terméke és szerzői jogi védelem alatt áll.

Az Angliai Kisokos honlapon olyan anyagok, információk találhatóak amelyek a mi saját írásaink, saját tartalmaink, saját szerzeményeink vagy a tulajdonosa átadott nekünk felhasználásra, használatra. Ezen anyagok bármely részének bármely formában történő másolása, sokszorosítása, – beleértve az idegen nyelvre történő lefordítását és idegen nyelven való közzétételét is – más weboldalon vagy bármely műben történő felhasználása az Angliai Kisokos írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos, vagy díjköteles.

A honlapon közzétett cikkek, fotók, videók és egyéb szerzői alkotások kizárólag a Sparkbook Media Ltd írásbeli hozzájárulásával használható fel vagy közvetíthető a nyilvánosság felé. A Sparkbook Media Ltd fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A weboldal bármely részének, bármely tartalmának másolása, változatlan, vagy nagymértékben hasonló, vagy összetéveszthetően azonos tartalmú szöveges és képi átvétele, feldolgozása, annak bármilyen egyéb felhasználása előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos, vagy díjköteles.

Amennyiben Ön az engedélyünk nélkül használja a szellemi termékünk valamelyikét részben vagy egészben, avagy ahhoz nagymértékben hasonló, vagy összetéveszthetően azonos tartalmú, átdolgozott szöveget, vagy fotót használ, azzal szerzői jogsértést követ el és kártérítési kötelezettsége keletkezik cégünk felé.

A honlap bármely részének vagy bármely tartalmának engedély nélküli másolása, sokszorosítása, vagy jogosulatlan felhasználása bűncselekmény, ami azonnali büntető-és polgári jogi következményeket von maga után.

 • Védjegyek

Az Angliai Kisokos és az ANGLIAI KISOKOS megnevezés a Sparkbook Media Ltd bejegyzett védjegye. Ön nem használhatja ezt a védjegyet a Sparkbook Media Ltd előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Amennyiben Ön az engedélyünk nélkül használja a bejegyzett védjegyeink valamelyikét részben vagy egészben, avagy a védjeggyel összetéveszthető megjelölést használ, azzal súlyos jogsértést (védjegybitorlást) követ el és kártérítési kötelezettsége keletkezik cégünk felé.

 • Kötbér a jogellenes használatért

A jogosulatlan védjegybitorlásért alkalmanként 5000 GBP kötbért érvényesítünk. Amennyiben az írásbeli felszólításunk ellenére, az abban megjelölt határnapig nem távolítja el a jogsértő tartalmat, úgy naponta további 500 GBP kötbért érvényesítünk és külön értesítés nélkül kezdeményezzük a további jogi lépéseket. A jogosulatlan védjegybitorlással a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Amennyiben a weboldalunk bármely oldalának tartalmát harmadik személyek honlapján, vagy egyéb, nyomtatott kiadványában azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg változatlan átvétele) naponta 500 GBP kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak és külön értesítés nélkül kezdeményezzük a további jogi lépéseket.  A jogosulatlan másolással, tartalomfelhasználással, illetve bármilyen jogosulatlan átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A kötbér megfizetése nem jelenti azt, hogy a tartalom, vagy a védjegy használatára jogosulttá válik.

 • Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja a Sparkbook Media Ltd-t minden olyan költség, eljárás, követelés, veszteség, kártérítés, vagy kiadás vonatkozásában, amely az Ön által elkövetett bármely jogsértés vagy gondatlanság miatt közvetve vagy közvetlenül keletkezik.

 • Angol törvény

A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy ezen feltételek Anglia törvényei szerint értelmezhetők és érvényesíthetők.

Ön a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából adódó esetleges jogviták és követelések Anglia, Észak-Írország, Wales és Skócia (Egyesült Királyság, United Kingdom) jogszabályainak hatálya alá tartoznak.

 • Jogi információk és kapcsolatfelvétel

Az Egyesült Királyság adatvédelmi törvényének értelmében tájékoztatnunk kell Önt, hogy ki az adatkezelője jelen weboldalnak. Az adatkezelő az esetünkben: Sparkbook Media Ltd, 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom. E-mail: info@angliaikisokos.com. A Sparkbook Media Ltd fenntart minden jogot a felhasználási feltételek kibővítésére illetve megváltoztatására, ezért kérjük látogasson el erre az oldalra gyakrabban.


Terms of Use – Angliai Kisokos

Welcome to our website. You agree to our Terms of Use when you are reading and using this website. If you don’t agree to any part of the Terms of Use below, we ask you not to use our website.

The terms “Angliai Kisokos” or “Sparkbook Media Ltd” or “Us” or “We” refer to the owner of the website, of which the registered address is: Sparkbook Media Ltd, 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom. Our company registration number is: 08294451. The term “You” refers to the reader and user of the website.

 • The protection of personal data

The personal data sent to the www.angliaikisokos.com website (hereinafter referred to as website) and information that contain personal data are subject to the terms and conditions specified in “Privacy Policy” published on the website.

 • The accuracy, completeness and timeliness of data

The aim of Angliai Kisokos is to publish general information with the help of the website. For any damages that may arise from that information, we shall not be responsible. We, nor any third-parties do not provide any guarantee, or warranty for the information present on the website. You acknowledge that the information and data present on the website could contain inaccuracy or errors, and we exclude our responsibility for any damages that may arise because of errors, incompleteness or inaccuracy to a full extent. You acknowledge that you are responsible for relying on the information present on the website, and you acknowledge that you are responsible for following any updates in regards to the information present on the website. Angliai Kisokos reserves the right for any changes to be made.

 • Links

This website contains links to other websites. This serves Your own comfort, and it does not mean that we support these websites, nor that we agree to their content. The links are provided to you in good faith. We do not take responsibility for the content, accuracy and functionality of the linked websites. If we get to know that any link contains offending information, we will remove them immediately.

 • Intellectual property rights

This website is the intellectual property of Sparkbook Media Ltd. (77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom) and is under copyright protection.

The content and information available on the Angliai Kisokos website are our own writings, own contents, own compositions and content for which we have been granted use by its owner. The copying and duplication – including the translation to foreign languages and the publication in foreign languages – on other websites or the use of it in any other works without the written permission of Angliai Kisokos is strictly prohibited or is subject to additional charges.

The published articles, photos, videos and other authored compositions can only be used or broadcast to the public with the written permission of Sparkbook Media Ltd. Sparkbook Media Ltd maintains all the rights regarding the duplication and broadcast of any part of the website using any method or technology.

The duplication of any part of the website, whether it’s unchanged, very similar or confusingly identical in text or picture format, processing and any other usage is prohibited without the prior written consent of us, or is subject to additional charges.

If you are using any of our intellectual property – partially or fully – or the content is very similar or confusingly identical revised text or picture, you are committing a copyright infringement and you are liable for compensation for our company.

The copying, duplication or unauthorised use of any part of the website or its content is a crime, which results in immediate criminal and civil law implications.

 • Trademarks

The Angliai Kisokos and ANGLIAI KISOKOS names are the registered trademarks of Sparkbook Media Ltd. You are not allowed to use these without the prior written consent of Sparkbook Media Ltd.

If you are using any of our registered trademarks – partially or fully – or any other marks that are confusingly identical with our trademarks without our consent, you are committing a serious violation (trademark infringement) and you are liable for compensation for our company.

 • Penalty for unlawful use

We are enforcing a 5000 GBP penalty per unauthorized trademark infringement. If, in spite of our written notice, you do not remove the infringing content within the deadline specified, we are enforcing an additional 500 GBP per day penalty and will initiate the further legal actions without any notice. By unauthorized trademark infringement, you explicitly accept this penalty agreement.

If the content of any page on our website is detected in the same, or similar format on any third-party websites or other printed publications, we charge a 500 GBP penalty per day per copied page (at least one paragraph of unchanged text from the original writing is considered as a copied page) and will initiate the further legal actions without any notice. By any unauthorized copying, content usage or any other unauthorized takeover, the user explicitly accepts this penalty agreement.

The payment of the penalty does not imply that the user will become eligible to use the content or the trademark.

 • Compensation

You agree to compensate Sparkbook Media Ltd for any costs, proceedings, claims, losses, damages, or expenses that result directly or indirectly from any breach or negligence on your part.

 • English law

By using this website you agree that these terms may be interpreted and enforced in accordance with the English law.

By visiting this website, you agree that any disputes that may arise from the use of the website is subject to the laws of England, Northern Ireland, Wales and Scotland (United Kingdom).

 • Legal information and contact

Under the United Kingdom Data Protection Act, we need to inform you who your data controller is on this web site. The data controller in our case is: Sparkbook Media Ltd, 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom. E-mail: info@angliaikisokos.com. Sparkbook Media Ltd reserves the right to extend or change the Terms and Use, so please visit this page often.