Membership Level change

You have selected the Monthly AI membership level.

The price for membership is £19.99 per Month.

Do you have a discount code?


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Billing Address


Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek - Angliai Kisokos

Angol és Magyar változat is megtalálható lejjebbÜdvözöljük a honlapunkon. Azzal, hogy továbbra is olvassa és használja ezt a weboldalt, Ön automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeinket. Ha nem ért egyet bármely alábbi szabályzattal illetve feltétellel, kérjük ne használja a honlapunkat.Az "Angliai Kisokos" vagy "Sparkbook Media Ltd" vagy "Mi" megnevezés a weboldal tulajdonosára utal, amelynek regisztrált neve és székhelye: Sparkbook Media Ltd, 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom. Cégünk nyilvántartási száma: 08294451. Az "Ön" megnevezés a weboldal mindenkori olvasójára, felhasználójára utal.
 • A személyes adatok védelme

A www.angliaikisokos.com weboldalra (továbbiakban weboldal) elküldött személyes adatokra, és személyes adatokat is tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett "Adatkezelési tájékoztatóban" meghatározott feltételek vonatkoznak.
 • Az adatok pontossága, teljessége, időszerűsége

Az Angliai Kisokos célja, hogy általános információkat közvetítsen a weboldal segítségével. A tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Sem mi, sem harmadik fél nem nyújt semmiféle garanciát, jótállást az oldalon szereplő információkért. Ön tudomásul veszi, hogy az oldalon szereplő információk és anyagok tartalmazhatnak pontatlanságokat vagy hibákat és mi kizárjuk a felelősséget az esetleges hibákból, hiányosságokból, vagy pontatlanságokból adódó károkért a legteljesebb mértékben. Ön tudomásul veszi, hogy az oldalon található információkra csak a saját felelősségére hagyatkozhat, illetve tudomásul veszi, hogy a weboldalon található információk esetleges változásainak további figyelemmel kísérése szintén a saját felelőssége. Az Angliai Kisokos a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
 • Linkek

Ez a honlap tartalmaz más honlapokra mutató linkeket. Ez az Ön kényelmét szolgálja, nem jelenti azt, hogy mi támogatjuk ezeket a honlapokat, sem azt, hogy mi egyetértünk azok tartalmával. A hivatkozásokat jóhiszeműen bocsátjuk az Ön rendelkezésére. Mi nem vállalunk felelősséget a belinkelt honlapok tartalmáért, valódiságáért, pontosságáért és azok működéséért. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy bármely link jogsértő információt tartalmaz, azonnali hatállyal eltávolítjuk azt.
 • Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

Ez a weboldal a Sparkbook Media Ltd (77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom) szellemi terméke és szerzői jogi védelem alatt áll.Az Angliai Kisokos honlapon olyan anyagok, információk találhatóak amelyek a mi saját írásaink, saját tartalmaink, saját szerzeményeink vagy a tulajdonosa átadott nekünk felhasználásra, használatra. Ezen anyagok bármely részének bármely formában történő másolása, sokszorosítása, - beleértve az idegen nyelvre történő lefordítását és idegen nyelven való közzétételét is - más weboldalon vagy bármely műben történő felhasználása az Angliai Kisokos írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos, vagy díjköteles.A honlapon közzétett cikkek, fotók, videók és egyéb szerzői alkotások kizárólag a Sparkbook Media Ltd írásbeli hozzájárulásával használható fel vagy közvetíthető a nyilvánosság felé. A Sparkbook Media Ltd fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.A weboldal bármely részének, bármely tartalmának másolása, változatlan, vagy nagymértékben hasonló, vagy összetéveszthetően azonos tartalmú szöveges és képi átvétele, feldolgozása, annak bármilyen egyéb felhasználása előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos, vagy díjköteles.Amennyiben Ön az engedélyünk nélkül használja a szellemi termékünk valamelyikét részben vagy egészben, avagy ahhoz nagymértékben hasonló, vagy összetéveszthetően azonos tartalmú, átdolgozott szöveget, vagy fotót használ, azzal szerzői jogsértést követ el és kártérítési kötelezettsége keletkezik cégünk felé.A honlap bármely részének vagy bármely tartalmának engedély nélküli másolása, sokszorosítása, vagy jogosulatlan felhasználása bűncselekmény, ami azonnali büntető-és polgári jogi következményeket von maga után.
 • Védjegyek

Az Angliai Kisokos és az ANGLIAI KISOKOS megnevezés a Sparkbook Media Ltd bejegyzett védjegye. Ön nem használhatja ezt a védjegyet a Sparkbook Media Ltd előzetes írásbeli engedélye nélkül.Amennyiben Ön az engedélyünk nélkül használja a bejegyzett védjegyeink valamelyikét részben vagy egészben, avagy a védjeggyel összetéveszthető megjelölést használ, azzal súlyos jogsértést (védjegybitorlást) követ el és kártérítési kötelezettsége keletkezik cégünk felé.
 • Kötbér a jogellenes használatért

A jogosulatlan védjegybitorlásért alkalmanként 5000 GBP kötbért érvényesítünk. Amennyiben az írásbeli felszólításunk ellenére, az abban megjelölt határnapig nem távolítja el a jogsértő tartalmat, úgy naponta további 500 GBP kötbért érvényesítünk és külön értesítés nélkül kezdeményezzük a további jogi lépéseket. A jogosulatlan védjegybitorlással a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.Amennyiben a weboldalunk bármely oldalának tartalmát harmadik személyek honlapján, vagy egyéb, nyomtatott kiadványában azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg változatlan átvétele) naponta 500 GBP kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak és külön értesítés nélkül kezdeményezzük a további jogi lépéseket.  A jogosulatlan másolással, tartalomfelhasználással, illetve bármilyen jogosulatlan átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.A kötbér megfizetése nem jelenti azt, hogy a tartalom, vagy a védjegy használatára jogosulttá válik.
 • Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja a Sparkbook Media Ltd-t minden olyan költség, eljárás, követelés, veszteség, kártérítés, vagy kiadás vonatkozásában, amely az Ön által elkövetett bármely jogsértés vagy gondatlanság miatt közvetve vagy közvetlenül keletkezik.
 • Angol törvény

A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy ezen feltételek Anglia törvényei szerint értelmezhetők és érvényesíthetők.Ön a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából adódó esetleges jogviták és követelések Anglia, Észak-Írország, Wales és Skócia (Egyesült Királyság, United Kingdom) jogszabályainak hatálya alá tartoznak.
 • Jogi információk és kapcsolatfelvétel

Az Egyesült Királyság adatvédelmi törvényének értelmében tájékoztatnunk kell Önt, hogy ki az adatkezelője jelen weboldalnak. Az adatkezelő az esetünkben: Sparkbook Media Ltd, 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom. E-mail: info@angliaikisokos.com. A Sparkbook Media Ltd fenntart minden jogot a felhasználási feltételek kibővítésére illetve megváltoztatására, ezért kérjük látogasson el erre az oldalra gyakrabban.
 • A kalkulátor által szolgáltatott eredményeket számos változó befolyásolhatja, mint például a piaci viszonyok és a személyes befektetési döntések. Az itt megadott kamatlábak és hozamok hipotetikusak, és nem garantálják a jövőbeli teljesítményt. Az Angliai Kisokos semmilyen felelősséget nem vállal a kalkulátor használatából eredő közvetlen vagy közvetett veszteségekért.
 • Az Angliai Kisokos nem vállal felelősséget semmilyen döntésért vagy következményért, amely a kalkulátor használatán alapul.

Mesterséges Intelligencia Felhasználási feltételek

Köszönjük, hogy használod az Angliai Kisokos szolgáltatásait!Ezek a Felhasználási Feltételek érvényesek, amikor az Angliai Kisokos, Sparkbook Media LTD. vagy leányvállalataink szolgáltatásait használod, A Feltételek magukban foglalják Szolgáltatási Feltételeinket, Megosztási és Közzétételi Irányelveinket, Használati Szabályzatainkat, valamint más dokumentumokat, irányelveket vagy szabályzatokat, amiket írásban biztosíthatunk. A Szolgáltatásaink használatával elfogadod ezeket a Feltételeket. Adatvédelmi irányelveink magyarázzák, hogyan gyűjtjük és használjuk a személyes információkat.

1 Regisztráció és Hozzáférés 

Legalább 13 évesnek kell lenned ahhoz, hogy használd a Szolgáltatásokat. Ha 18 év alatti vagy, akkor szükséged van a szüleid vagy jogi képviselőd engedélyére a Szolgáltatások használatához. Ha valaki más nevében vagy valamely másik személy vagy szervezet érdekében használod a Szolgáltatásokat, akkor felhatalmazással kell rendelkezned a Feltételek elfogadásához az ő nevükben. Pontos és teljes információkat kell megadnod a fiók regisztrálásához. Nem oszthatod meg hozzáférési adataidat vagy fiókodat másokkal azon kívül, akik a szervezeteden belül vannak, és felelősséget vállalsz azokért az tevékenységekért, amik a hozzáférési adataid felhasználásával történnek.

2. Használati Követelmények 

(a) Szolgáltatások Használata. Hozzáférhetsz a Szolgáltatásokhoz, és mi egy nem kizárólagos jogot adunk neked a Szolgáltatások használatához a jelen Feltételeknek megfelelően. A Szolgáltatások használatakor betartod ezeket a Feltételeket, és minden alkalmazandó törvénynek megfelelsz. Mi és leányvállalataink tulajdonában van minden jog, cím és érdekeltség a Szolgáltatásokban.
(b) Visszajelzés. Értékeljük a visszajelzéseket, megjegyzéseket, ötleteket, javaslatokat és fejlesztési javaslatokat. Ha bármelyiket megadod, korlátozások vagy kompenzáció nélkül használhatjuk.(c) Korlátozások. Nem használhatod a Szolgáltatásokat olyan módon, amely megsérti, jogtalanul használja vagy megsérti bárki jogait; nem fordíthatod vissza, szerelheted szét, fordíthatod le, vagy próbálhatod meg felfedezni a Szolgáltatások modellek, algoritmusok és rendszerek forráskódját vagy alapvető komponenseit (kivéve, ha az ilyen korlátozások az alkalmazandó jogszabályokkal ellentétesek); nem használhatod a Szolgáltatások kimenetét az Angliai Kisokos-vel versenyző modellek fejlesztéséhez; kivéve, ha az API-n keresztül engedélyezett, nem használhatsz automatizált vagy programozott módszert az adatok vagy a Szolgáltatások kimenetének kinyerésére, ideértve a kaparást, a webbányászatot vagy a webes adatkinyerést; nem állíthatod, hogy a Szolgáltatások kimenete emberi generálású volt, ha nem az, vagy másképpen megsérti a Használati Szabályzatainkat; nem vásárolhatsz, értékesíthetsz vagy továbbíthatsz API-kulcsokat előzetes hozzájárulásunk nélkül; vagy nem küldhetsz nekünk 13 év alatti vagy a digitális beleegyezés megfelelő korú gyermekek személyes információit. Betartod az általunk megadott dokumentációban található díjlimitet és egyéb követelményeket. A Szolgáltatásokat csak az Angliai Kisokos által jelenleg támogatott földrajzi területeken használhatod.(d) Harmadik Fél Szolgáltatásai. Bármely harmadik fél által szolgáltatott szoftverek, szolgáltatások vagy egyéb termékek, amelyeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használsz, saját feltételeiknek vannak alávetve, és mi nem vagyunk felelősek a harmadik fél termékekért.

3. Tartalom 

(a) A Te Tartalmad. Inputot (bemenetet) szolgáltathatsz a Szolgáltatásoknak, és Input alapján generált és visszaadott Outputot (kimenetet) kaphatsz a Szolgáltatásoktól. Az Input és az Output együttesen "Tartalom". A felek között és az alkalmazandó jogszabályok engedélyezte mértékben az Input teljes mértékben a tulajdonod. A jelen Feltételek betartásával az Angliai Kisokos jelenlegi és jövőbeni jogait, címeit és érdekeltségeit átadja az Outputban. Ez azt jelenti, hogy a Tartalmat bármilyen célra felhasználhatod, ideértve a kereskedelmi célú felhasználást, például értékesítést vagy közzétételt, ha betartod ezeket a Feltételeket. Az Angliai Kisokos használhatja a Tartalmat a Szolgáltatások nyújtásához és fenntartásához, az alkalmazandó jogszabályok betartásához, valamint irányelveink betartásának érdekében. Te vagy felelős a Tartalomért, beleértve annak biztosítását is, hogy ne sértse meg az alkalmazandó jogszabályokat vagy ezeket a Feltételeket.
(b) Tartalom Hasonlósága. A gépi tanulás jellegéből adódóan az Output nem feltétlenül egyedi az egyes felhasználók számára, és a Szolgáltatások az Angliai Kisokos vagy egy harmadik fél számára ugyanazt vagy hasonló Outputot generálhatnak. Például inputot szolgáltathatsz egy modellnek, például "Milyen színű az ég?", és olyan Outputot kaphatsz, mint "Az ég kék." Más felhasználók is hasonló kérdéseket tehetnek fel, és ugyanazt a választ kaphatják. Azok a válaszok, amelyeket más felhasználók számára kértek és generáltak, nem számítanak a Te Tartalmadnak.(c) Tartalom Felhasználása a Szolgáltatások Fejlesztéséhez. Nem használjuk fel azt a Tartalmat, amit az API-n keresztül szolgáltatsz nekünk vagy kapunk tőle ("API Tartalom"), a Szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A Szolgáltatásaink fejlesztéséhez más Szolgáltatásokból származó Tartalmat ("Nem-API Tartalom") használhatunk fel. oldalunkon olvashatsz többet arról, hogyan használható fel a Nem-API Tartalom a modell teljesítményének javításához. Ha nem szeretnéd, hogy a Nem-API Tartalmat felhasználják a Szolgáltatások fejlesztéséhez, kijelentkezhetsz azzal, hogy kitöltöd ezt a űrlapot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben az Szolgáltatásaink képességeit lehet korlátozni annak érdekében, hogy jobban kezeljék a specifikus felhasználási esetét.(d) Pontosság. Az mesterséges intelligencia és gépi tanulás gyorsan fejlődő tudományterületek. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy szolgáltatásainkat pontosabbá, megbízhatóbbá, biztonságosabbá és hasznosabbá tegyük. Mivel a gépi tanulás probabilisztikus jellegű, szolgáltatásaink használata bizonyos helyzetekben hibás Outputot eredményezhet, ami nem pontosan tükrözi valós személyeket, helyeket vagy tényeket. Értékelni kell az Output pontosságát az Ön használati esetéhez megfelelően, például az Output emberi felülvizsgálatával.

4. Díjak és Fizetések 

(a) Díjak és Számlázás. Az összes fiókodhoz felszámított díjat ("Díjak") a megfelelő árak és feltételek alapján fizeted, amelyek a megfelelő árak oldalon találhatók, vagy amennyiben más írásos megállapodásban állapodtunk meg. Jogunk van az árazási hibák vagy tévedések korrigálásához, még akkor is, ha már kiadtunk számlát vagy megkaptuk a fizetést. Teljes és pontos számlázási információkat kell megadnod, ideértve egy érvényes és engedélyezett fizetési módot is. A fizetési módot megállapodás szerinti időszakos alapon terheljük, de a terhelés dátumát ésszerűen módosíthatjuk. Felhatalmazod az Angliai Kisokos-t és leányvállalatait, valamint harmadik fél fizetési feldolgozóit, hogy terheljék a fizetési módodat a Díjakért. Ha a fizetésed nem teljesíthető, írásos értesítést küldünk neked, és felfüggeszthetjük a hozzáférést a Szolgáltatásokhoz, amíg a fizetés be nem érkezik. A Díjakat Angol Fontban kell fizetni, és a számla kiállítását követően esedékesek. A fizetések nem visszatéríthetőek, kivéve, ha ebben a Megállapodásban másként rendelkezünk.
(b) Adók. Hacsak másképp nem állapítjuk meg, a Díjak nem tartalmazzák a szövetségi, állami, helyi és külföldi adókat, illetékeket és hasonló értékbecsléseket ("Adók"). Te felelős vagy minden olyan Adóért, ami a vásárlásoddal kapcsolatos, kivéve az Adókat, amelyek az Angliai Kisokos nettó jövedelmére alapulnak, és mi kiszámlázhatjuk ezeket az Adókat. Elfogadod, hogy időben fizeted az ilyen Adókat, és megadod nekünk a fizetést igazoló dokumentumokat, vagy egyéb bizonyítékot, amelyet ésszerűen kérhetünk. Az Angliai Kisokos az adózási célpontként a fiókod regisztrációjában szereplő nevet és címet használja, ezért ezen információkat pontosaknak és naprakészeknek kell tartanod.(c) Árak Változása. Az árainkat megváltoztathatjuk, értesítést közzé téve a fiókodban és/vagy weboldalunkon. Az áremelések az értesítés közzétételét követő 14 napon belül lépnek életbe, kivéve azokat az áremeléseket, amelyek jogi okok miatt vagy a Béta Szolgáltatásokra (amint azt a Szolgáltatási Feltételeinkben meghatároztuk) vonatkoznak, és azok azonnal hatályba lépnek. Az árváltozások bármely Díjra vonatkoznak, amelyeket a változások hatálybalépését követően számolunk fel a fiókodban.(d) Vitás kérdések és Késedelmes Fizetések. Ha meg kívánod vitatni a Díjakat vagy az Adókat, kérjük, lépj kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: info@angliaikisokos.com, a vitatott számla dátumától számított harminc (30) napon belül. A vitatott és ki nem fizetett összegekre késedelmi kamatot is felszámolhatunk, amely a kifizetetlen egyenleg 1,5%-át teszi ki havonta. Ha a Díjak valamely része késedelmes, akkor a késedelmes fizetésről szóló írásos értesítés megküldését követően felfüggeszthetjük hozzáférésedet a Szolgáltatásokhoz.(e) Ingyenes Verzió. Nem hozhatsz létre több fiókot annak érdekében, hogy kihasználd a Szolgáltatások ingyenes verziójában nyújtott hitelösszeget. Ha úgy véljük, hogy nem jóhiszeműen használod az ingyenes verziót, akkor az alapdíjat számolhatjuk fel neked, vagy megállíthatjuk a hozzáférést a Szolgáltatásokhoz.

5. Bizalmas Információk, Biztonság és Adatvédelem

(a) Bizalmas Információk. Hozzáférést kaphatsz az Angliai Kisokos, leányvállalatai és más harmadik felek bizalmas információihoz. Bizalmas információkat csak az Angliai Kisokos Szolgáltatások használatához szükséges mértékben használhatsz, amint azt ezek a Feltételek engedélyezik. Nem hozhatod nyilvánosságra a Bizalmas Információkat harmadik felek előtt, és a Bizalmas Információkat ugyanúgy védened kell, mint a saját, hasonló jellegű bizalmas információidat, legalábbis ésszerű gondossággal. A Bizalmas Információ olyan nem nyilvános információ, amit az Angliai Kisokos vagy leányvállalatai vagy harmadik felek bizalmasnak jelölnek meg, vagy az adott körülmények között ésszerűen bizalmasnak kellene tekinteni, ideértve a szoftvert, a specifikációkat és más nem nyilvános üzleti információkat. A Bizalmas Információk nem tartalmazzák az olyan információt, ami: (i) nyilvánossá válik bármilyen hibád nélkül; (ii) már rendelkezel vele, bizalmasítási kötelezettség nélkül, amikor azt ezek a Feltételek alapján megkaptad; (iii) jogosan felfedezésre kerül tőled független harmadik fél által bizalmasítási kötelezettség nélkül; vagy (iv) függetlenül fejlesztettél ki a Bizalmas Információk felhasználása nélkül. Bizalmas Információkat csak akkor hozhatsz nyilvánosságra, ha azt a jog vagy egy bíróság vagy más kormányzati hatóság érvényes rendelete követeli meg, és ésszerű előzetes írásbeli értesítést adsz az Angliai Kisokos-nek, és ésszerű erőfeszítéseket teszel az adatszolgáltatás terjedelmének korlátozása érdekében, beleértve a segítségnyújtást az adatszolgáltatás követelményeinek kihívásában, minden esetben, ahol ez lehetséges.(b) Biztonság. Ésszerű és megfelelő intézkedéseket kell tenned annak érdekében, hogy segítsd a hozzáférésedet és a Szolgáltatások használatát biztonságosan. Ha sebezhetőségeket vagy adatvédelmi megsértéseket fedezel fel a Szolgáltatások használata kapcsán, azonnal lépj kapcsolatba az Angliai Kisokos-val, és adj részleteket a sebezhetőségről vagy megsértésről.(c) Személyes Adatok Kezelése. Ha a Szolgáltatásokat személyes adatok feldolgozására használod, jogilag megfelelő adatvédelmi tájékoztatókat kell biztosítanod, és beszerezni a szükséges hozzájárulásokat az ilyen adatok feldolgozásához, és nekünk képviseled, hogy az ilyen adatokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően dolgozod fel. Ha az Angliai Kisokos API-t fogod használni a GDPR által meghatározott "személyes adatok" vagy a CCPA által meghatározott "Személyes Információ" feldolgozására, kérjük, töltsd ki ezt a űrlapot adataink feldolgozási módjának végrehajtásához.

6. Időtartam és Felbontás

(a) Felbontás; Felfüggesztés. Ezek a Feltételek akkor lépnek hatályba, amikor először használod a Szolgáltatásokat, és hatályban maradnak, amíg fel nem bontják. Bármikor felbonthatod ezeket a Feltételeket bármilyen okból a Szolgáltatások és a Tartalom használatának megszüntetésével. Mi bármilyen okból felbonthatjuk ezeket a Feltételeket, legalább harminc (30) napos előzetes értesítés nyújtásával neked. Azonnal felbonthatjuk ezeket a Feltételeket értesítés útján, ha súlyosan megszeged a 2. (Használati Követelmények), 5. (Bizalmas Információk, Biztonság és Adatvédelem), 8. (Vitás kérdések) vagy 9. (Általános Feltételek) részeket, ha a mi ellenőrzésünkön kívül álló harmadik fél technológiai szolgáltatóival kapcsolatos változások állnak elő, vagy a törvények vagy kormányzati kérések teljesítése érdekében. Felfüggeszthetjük hozzáférésedet a Szolgáltatásokhoz, ha nem tartod be ezeket a Feltételeket, ha használatod biztonsági kockázatot jelent nekünk vagy bármely harmadik fél számára, vagy ha gyanítjuk, hogy használatod csalás vagy felelősségünk vagy bármely harmadik fél számára felelősséggel járhat.(b) Felbontás Hatása. A felbontást követően fel kell hagynod a Szolgáltatások és a Bizalmas Információk azonnali visszaadásával vagy, ha mi utasítunk rá, azok azonnali megsemmisítésével. Ezeknek a Feltételeknek azok a szakaszai, amelyek természetüknél fogva túlélésre rendelkeznek, túlélési rendelkezésekként érvényesülnek a felbontás vagy lejárat után is, ideértve, de nem kizárólag a 3. és 5-9. Szakaszokat.

7. Kártalanítás; Jótállásról Való Kijelentések; A Felelősség Korlátozása

(a) Kártalanítás. Megvédesz, kártalanítasz és ártatlannak nyilvánítasz minket, leányvállalatainkat és személyzetünket azokkal a követelésekkel, veszteségekkel és költségekkel (beleértve az ügyvédi díjakat is), amelyek származnak vagy kapcsolódnak a Szolgáltatások használatához, ideértve a Tartalmadat, a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan kifejlesztett vagy kínált termékeidet vagy szolgáltatásaidat, és a Feltételek megszegését vagy az alkalmazandó jogszabályok megszegését.(b) Jótállásról Való Kijelentések. A SZOLGÁLTATÁSOK "AHOGY VAN" FORMÁBAN KERÜLNEK ÁTADÁSRA. A ZÁRÓÉV KEZDETÉTŐL FÜGGŐEN A JÓTÁLLÁSOKKAL (KIFEJEZETTEK, ELTÉRŐEK, TÖRVÉNYILEG ELŐÍRT VAGY EGYÉBKÉNT) KAPCSOLATBAN SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM BIZTOSÍTUNK, ÉS MINDEN GARANCIÁT KIZÁRUNK, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁG, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉS, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG, SÉRTETLENSÉG ÉS ZAVARTALAN HASZNÁLAT GARANCIÁJÁT IS, VALAMINT MINDEN OLYAN GARANCIÁT, AMELY A TARTÓZKODÁSI VAGY KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSBÓL VAGY SZOKÁSBÓL ERED. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK SZÜNET NÉLKÜL FOGNAK MŰKÖDNI, PONTOSAK VAGY HIBAMENTESEK LESZNEK, VAGY HOGY BÁRMELY TARTALOM BIZTONSÁGOS VAGY NEM VESZTETT VAGY MEGVÁLTOZOTT.(c) A Felelősség Korlátozása. SEM MI, SEM LEÁNYVÁLLALATAINK VAGY LICENCETULAJDONOSAINK NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY PÉLDÁZATOS KÁROKÉRT, BELEÉRTVE A PROFITVESZTESÉGET, AZ ÜZLETI JÓHIRDET, A HASZNÁLATOT, AZ ADATOKAT ÉS EGYÉB VESZTESÉGEKET, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETSÉGES VOLTAK VOLNA. AZ AGGREGÁLT FELELŐSSÉGÜNK EZEN FELTÉTELEK ALATT NEM HALADJA MEG A VÁD KELTETÉSEKOR 12 HÓNAPPAL KORÁBBAN A KÁRT OKOZÓ SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETETT ÖSSZEG NAGYSÁGÁT VAGY SZÁZ DOLLÁRT ($100). EZEN SZAKASZ KORLÁTOZÁSAI CSAK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK MAXIMÁLIS ENGEDIÉNYEZÉSÉRE VONATKOZNAK.

8. Vitás kérdések rendezése

AZ ALÁBBI KÖTELEZŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOZÁSOKRA ÉS CSELEKVÉSI TÖMEGKÉRÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEKET ELFOGADOD:(a) KÖTELEZŐ KÖZVETÍTÉS. Te és az Angliai Kisokos megegyeztek abban, hogy bármilyen korábbi vagy jelenlegi igényt, amely a jelen Feltételekhez vagy Szolgáltatásainkhoz kapcsolódik, végleges és kötelező közvetítéssel fogtok rendezni, kivéve, ha jogod van kivonulni ezen közvetítési feltételekből és a jövőbeni változásokból ezen közvetítési feltételekből azok kitöltésével, akik az eljárásban részt vesznek, 30 napon belül az ezen közvetítési feltételek elfogadásától vagy a vonatkozó változásoktól.(b) Nem Hivatalos Vitarendezés. Szeretnénk megérteni és megpróbálni kezelni az Ön aggodalmait a hivatalos jogi eljárás előtt. Mielőtt pert indítana az Angliai Kisokos ellen, egyetért abban, hogy megpróbálja a vitát nem hivatalosan rendezni úgy, hogy értesítést küld nekünk a info@angliaikisokos.com címre a nevéről, a vita leírásáról és az ön által kívánt megkönnyebbülésről. Ha nem sikerül 60 napon belül megoldani a vitát, hivatalos eljárást indíthat. A 60 napos megoldási folyamat során az időkorlát felfüggesztésre kerül. Ha az EU-ban lakik, az Európai Bizottság egy online vitarendezési platformot biztosít, amelyet az alábbi linken érhet el: https://ec.europa.eu/consumers/odr.(c) Közvetítési Fórum. Mindkét fél megkezdheti a kötelező közvetítést az ADR Services segítségével, egy alternatív vitarendezési szolgáltatóval. A felek azonos arányban fizetik a közvetítési díjakat. Ha a közvetítő megállapítja, hogy nem engedheted meg magadnak a közvetítési díjakat, és nem kaphatsz engedményt, az Angliai Kisokos kifizeti őket helyetted. Az Angliai Kisokos nem keresi az ügyvédi díjakat és költségeket a közvetítésben, hacsak a közvetítő nem állapítja meg, hogy az ön igénye alaptalan.(d) Közvetítési Eljárások. A közvetítést telefonon, írásos beadások alapján, videokonferencia útján vagy személyesen Liverpool, Mersyeside területén vagy más, kölcsönösen megegyezett helyen lehet lebonyolítani. A közvetítést az ADR Services által kijelölt egyetlen közvetítő végzi a jelenleg hatályos szabályzata szerint. Az összes kérdést a közvetítőnek kell eldöntenie, kivéve, ha egy kaliforniai bíróság jogosult dönteni (i) a jelen 8. szakasz, ideértve az alábbi tömeges beadási eljárásokat, hatálya, végrehajthatósága és közvetíthetősége, valamint (ii) arról, hogy megfelelt-e a közvetítés előtti követelményeknek ebben a szakaszban. Az esetleges megállapodás ajánlatának összegét egyik fél sem hozza nyilvánosságra a közvetítő előtt, mindaddig, amíg a közvetítő végleges döntést nem hoz, ha van ilyen.(e) Kivételek. Ezen közvetítési szakasz nem követeli meg a következő igények közvetítését: (i) egyéni igényeket, amelyeket csekély igények bíróságában nyújtanak be; és (ii) intézkedő vagy egyéb igazságügyi intézkedéseket a Szolgáltatások jogosulatlan használatának vagy visszaéléseknek megállítására vagy szellemi tulajdon megsértésére.(f) NINCS OSZTÁLYAKCIÓ. A vitákat kizárólag egyéni alapon kell benyújtani, és nem hozhatók be perbeli kérelmekként vagy osztálytársi vagy összevont eljárásokban vagy képviseleti eljárásokban. Az osztálybeli közvetítések, osztálytársi keresetek, magánügyvédi közvetítői eljárások és más közvetítésekkel való összevonás nem engedélyezett. Ha bármilyen okból egy vita bírósági úton folytatódik, és nem közvetítés útján, mindkét fél tudomásul veszi és visszavonhatatlanul lemond a tárgyalási jogról bármely cselekvés, eljárás vagy ellenkére. Ez nem akadályozza meg a feleket abban, hogy részt vegyenek egy csoportosan rendezett igényekkel kapcsolatos osztályszéles megállapodásban.(d) Közvetítési Eljárások. A közvetítés telefonon, írásbeli beadásokon alapulóan, videokonferencia útján vagy személyesen kerül lefolytatásra Merseyside, Liverpool területén vagy más kölcsönösen megegyezett helyen. A közvetítést egyetlen közvetítő végzi el az ADR Services által akkor érvényes szabályok szerint. Az összes kérdést a közvetítő dönti el, kivéve, ha egy kaliforniai bíróságnak van hatásköre meghatározni (i) a jelen 8. szakasz, ideértve az alábbi tömeges beadási eljárásokat, hatálya, végrehajthatósága és közvetíthetősége, valamint (ii) azt, hogy betartottad-e a közvetítés előtti követelményeket ebben a szakaszban. Az esetleges megegyezés ajánlatának összegét egyik fél sem hozza nyilvánosságra a közvetítő előtt, mindaddig, amíg a közvetítő meg nem határozta a végleges díjat, ha van ilyen.(e) Kivételek. Ez a közvetítési szakasz nem követeli meg a következő igények közvetítését: (i) egyéni igényeket, amelyeket a kis igények bíróságában nyújtanak be; és (ii) intézkedő vagy egyéb jogi intézkedéseket a Szolgáltatások jogosulatlan használatának vagy visszaéléseknek megállítására vagy szellemi tulajdon megsértésére.(f) NINCS OSZTÁLYAKCIÓK. A vitákat kizárólag egyéni alapon kell benyújtani, és nem hozhatók be perbeli kérelmekként vagy osztálytársi vagy összevont eljárásokban vagy képviseleti eljárásokban. Az osztálybeli közvetítések, osztálytársi keresetek, magánügyvédi közvetítői eljárások és más közvetítésekkel való összevonás nem engedélyezett. Ha bármilyen okból egy vita bírósági úton folytatódik, mindkét fél tudomásul veszi és visszavonhatatlanul lemond a tárgyalási jogról bármely cselekvés, eljárás vagy ellenkére. Ez nem akadályozza meg a feleket abban, hogy részt vegyenek az igényekkel kapcsolatos osztályszéles megegyezésben.

9. Általános Feltételek

(a) A Felek Viszonya. Ezek a Feltételek nem hoznak létre partnerséget, vegyes vállalkozást vagy ügynökségi viszonyt közted és az Angliai Kisokos vagy az Angliai Kisokos valamennyi leányvállalata között. Az Angliai Kisokos és te független felek vagytok, és egyik fél sem lesz jogosult a másikat kötelezni, vagy a másik fél nevében kötelezettségeket vállalni a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.(b) Márkák Használata. Nem használhatod az Angliai Kisokos vagy annak leányvállalatainak neveit, logóit vagy védjegyeit előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.(c) Az Angliai Szövetségi Ügynökségi Entitások. A Szolgáltatásokat kizárólag magánkiadásban fejlesztették ki, és kereskedelmi számítógépes szoftverek és az azt kísérő dokumentációk az érvényes Angliai  Szövetségi Beszerzési Szabályzat és az ügynökségi kiegészítések értelmében.(d) Szerzői Jog Panaszok. Ha úgy véled, hogy szellemi tulajdoni jogaidat megsértették, kérjük, küldj értesítést az alábbi címre, vagy töltse ki ezt a űrlapot. Törölhetjük vagy letilthatjuk az állítólagosan megsértő tartalmat, és megszüntethetjük az ismételt jogsértőket.Angliai Kisokos, Sparkbook Media LTD.info@angliaikisokos.comA szerzői jogi jogsértésről szóló írásos panaszoknak tartalmazniuk kell a következő információkat:
 • A jogosult képviselője által aláírt, fizikai vagy elektronikus aláírás;
 • Azon szerzői mű leírása, amelyre a jogsértést állítod;
 • Azon hely leírása, ahol a szerinted jogsértő tartalom található a webhelyen;
 • Címed, telefonszámod és e-mail címed;
 • Állítás a részedről, hogy jóhiszeműen hiszed, hogy a vitatott használatot nem az illetékes szerzői jogi jogosult vagy az ő meghatalmazottja, vagy a jog által nem engedélyezett;
 • Állítás a részedről, amit perjury büntetése alatt tettél, hogy a panaszodban szereplő információk helyesek, és hogy a szerzői jog jogosultja vagy az ő meghatalmazottja vagy.
(e) Átruházás és Delegálás. Nem ruházhatod át vagy delegálhatod át ezeket a feltételeket, ideértve a kontrollváltással kapcsolatos átruházást is. Az állított átruházás és delegálás semmissé válik. Mi átruházhatjuk ezeket a feltételeket egyesülés, felvásárlás vagy az összes vagy lényegesen az összes vagyonunk eladásához, vagy bármely leányvállalatnak vagy vállalati átalakítás részeként.(f) Módosítások. Időről időre módosíthatjuk ezeket a Feltételeket egy felülvizsgált verzió közzétételével a webhelyen, vagy ha az frissítés jelentősen negatívan érinti a jogaidat vagy kötelezettségeidet ezen Feltételek szerint, értesítést küldünk neked vagy az ezzel összekapcsolt fiókhoz tartozó e-mail címre vagy in-product értesítést nyújtunk. Azok a változások nem lépnek hatályba hamarabb, mint 30 nappal az értesítés után. Az összes többi változás azonnal hatályba lép. A szolgáltatás további használata bármely változás után azt jelenti, hogy elfogadod az ilyen változást.(g) Értesítések. Az összes értesítés írásban történik. Értesíthetünk téged a regisztrációs információkat megadott vagy a Szolgáltatások használatához kapcsolódó e-mail címen. Az értesítésnek annak kézhezvételétől számítva adottnak tekintjük, ha e-mailen keresztül küldtük el, vagy ha postai úton küldtük, a futárnak küldés dátumától számítva. Az Angliai Kisokos ezen címen elfogadja a jogi értesítéseket: Angliai Kisokos, Sparkbook Media LTD., 1a Bradfield Street, Liverpool, Merseyside, L70EP, UK, Figyelem: info@angliaikisokos.com.(h) Lemondás és Szétválaszthatóság. Ha nem tartasz be ezeknek a Feltételeknek, és az Angliai Kisokos nem cselekszik azonnal, ez nem jelenti azt, hogy az Angliai Kisokos lemond bármelyik jogáról. A 8. szakaszban meghatározottak kivételével, ha bármely része ezeknek a Feltételeknek bíróság hatáskörrel rendelkező bíróság által érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor azt a feltételt a lehető legnagyobb mértékben kell végrehajtani, és nem befolyásolja más feltételek végrehajthatóságát.(i) Export Controls. A Szolgáltatásokat nem szabad olyan országokban használni, vagy azoknak a javára exportálni vagy újraexportálni (a) az Egyesült Királyság által szankcionált országokba (a továbbiakban együttesen az "Szankcionált Országok"), vagy (b) olyan személyeknek, akik az Egyesült Királyság Pénzügyminisztériumának Különleges Megjelöltek Nemzeti Listáján szerepelnek, az Office of Foreign Asset Control által azonosított egyéb korlátozott felek listáin (amelyek jelenleg fennállnak vagy a jövőben jelenhetnek meg), vagy az Egyesült Királyság Kereskedelmi Minisztériumának Tagok Listáján vagy Entitás Listáján, vagy egyéb korlátozott felek listáin (a továbbiakban együttesen az "Korlátozott Felek Listái"). Kijelented és garantálod, hogy nem tartózkodsz Szankcionált Országokban, és nem szerepelsz ilyen korlátozott felek listáin. Minden érvényes jogszabálynak megfelelően kell eljárnod a Szankcionált Országokra vagy a Korlátozott Felek Listáira vonatkozóan, ideértve az end-userekkel kapcsolatos követelményeket vagy kötelezettségeket is.(j) Egyenlőtlen Ellensúly. Elismered, hogy ha megszeged vagy megsérted ezeket a Feltételeket, az irreparábilis kárt okozhat az Angliai Kisokos és annak leányvállalatai számára, és az Angliai Kisokos jogosult lehet injunktív intézkedéseket kérni ellened, az egyéb jogi jogorvoslatok mellett.(k) Teljes Megállapodás. Ezek a Feltételek és az ezeket a Feltételeket tartalmazó politikák tartalmazzák a teljes megállapodást közted és az Angliai Kisokos között a Szolgáltatások használatával kapcsolatban, és, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási feltételek és az alkalmazandó vállalati megállapodások kivételével, felülírják a tárgyban korábban vagy a jelenben létrejött bármely megállapodást, kommunikációt vagy megértést közted és az Angliai Kisokos között.(l) Joghatóság, Helyszín és Választott Jog. Ezeket a Feltételeket a Kalifornia Állam jogai szerint szabályozzák, kivéve Kalifornia jogi konfliktusjogára vonatkozó szabályokat vagy alapelveket. A "Vita Megoldás" szakaszban meghatározottak kivételével minden az ezekből a Feltételekből származó követelést kizárólag Merseyside megye, Liverpool, Egyesült Kiralysag szövetségi vagy állami bíróságaiban lehet benyújtani.

Felhasználási szabályzatok Frissítve

Nemrégiben frissítettük felhasználási szabályzatainkat, hogy világosabbak és konkrétabbak legyenek.Szeretnénk, ha mindenki biztonságosan és felelősségteljesen használná eszközeinket. Ezért olyan felhasználási szabályzatokat hoztunk létre, amelyek minden Angliai Kisokos modelleket, eszközöket és szolgáltatásokat használó felhasználóra vonatkoznak. Ha követed ezeket, biztosítod, hogy technológiánkat jó célra használják.Ha azt tapasztaljuk, hogy a terméked vagy a használatod nem felel meg ezeknek a szabályoknak, kérhetjük, hogy hajtsd végre a szükséges változtatásokat. Ismételt vagy súlyos megsértések további intézkedéseket eredményezhetnek, ideértve a fiók felfüggesztését vagy megszüntetését.Szabályzataink változhatnak, ahogy többet tanulunk modelleink használatáról és visszaéléseiről.Tiltva az alábbi esetekben használni modelleinket:
 1. Törvényellenes tevékenység
 • Angliai Kisokos tilosnak tartja modelleink, eszközeink és szolgáltatásaink törvényellenes célú felhasználását.
 1. Gyermek szexuális visszaélés anyag vagy bármilyen olyan tartalom, amely kiskorúakat kihasznál vagy károsít A CSAM-t jelentjük a National Center for Missing and Exploited Childrennek.
 2. Gyűlöletkeltő, zaklató vagy erőszakos tartalom létrehozása
 • Az azonosításon alapuló gyűlöletet kifejező, buzdító vagy promótáló tartalom
 • Olyan tartalom, amely szándékában áll zaklatni, fenyegetni vagy megfélemlíteni egyént
 • Olyan tartalom, amely erőszakot promótál vagy dicsőíti, vagy mások szenvedését vagy megalázását ünnepli
 1. Malware létrehozása
 • Olyan tartalom, amely kód létrehozására próbálkozik, és tervezett az információs rendszer megzavarására, károsítására vagy engedély nélküli hozzáférésének elérésére.
 1. Nagyfokú fizikai veszélyt hordozó tevékenység, ideértve:
 • Fegyverek fejlesztése
 • Katonai és háborúzás
 • Kritikus infrastruktúra irányítása vagy üzemeltetése az energia, közlekedés és víz terén
 • Tartalom, amely promótálja, ösztönzi vagy bemutatja az önártalmazást, mint például az öngyilkosságot, a vágást és az evészavarokat
 1. Nagyfokú gazdasági kárt okozó tevékenység, ideértve:
 • Többszintű marketing
 • Szerencsejáték
 • Fizetési napok
 • Automatizált jogosultsági döntések, köztük:
 • Csalások
 • Koordinált hamis magatartás
 • Plágium
 • Akadémiai tisztességtelenség
 • Astroturfing, például hamis gyökértámogatás vagy hamis véleménygenerálás
 • Téves információ
 • Spam
 • Pszeudo-gyógyszerek
 • Felnőtt tartalom, felnőtt iparágak és társkereső alkalmazások, ideértve:
 • Tartalmat, amely arra szolgál, hogy szexuális izgalmat keltsen, mint például a szexuális tevékenység leírása, vagy amely promótálja a szexuális szolgáltatásokat (kivéve a szexuális oktatást és wellness-t)
 • Erotikus beszélgetés
 • Pornográfia
 • Politikai kampány vagy lobbizás, által:
 • Nagy mennyiségű kampánymateriál generálásával
 • Kampánymateriál generálásával olyan célcsoportokhoz, amelyeknek személyre szabott
 • Beszélgető vagy interaktív rendszerek készítése, például chatbotok, amelyek információt nyújtanak a kampányokról vagy részt vesznek politikai támogatásban vagy lobbizásban
 • Termékek készítése politikai kampányozási vagy lobbizási célokra
 • Az emberek magánszférájának megsértő tevékenység, ideértve:
 • Egyént követő vagy megfigyelő tevékenységet az engedélyük nélkül
 • Magánszemélyek arcfelismerését
 • Magánszemélyek osztályozását védett jellemzők alapján
 • Biometriai adatok használatát az azonosítás vagy az értékelés céljából
 • Személyazonosítható információk vagy oktatási, pénzügyi vagy egyéb védett rekordok jogtalan gyűjtését vagy nyilvánosságra hozatalát
 • Joggyakorlat jogtalan gyakorlása vagy személyre szabott jogi tanács nyújtása a megfelelő személy általi vizsgálat nélkül
 • Angliai Kisokos modelleit nem fejlesztették ki jogi tanácsadás nyújtására. Ne támaszkodj a mi modelleinkre kizárólagos jogi tanácsadási forrásként.
 1. Személyre szabott pénzügyi tanácsadás nyújtása a megfelelő személy általi vizsgálat nélkül Angliai Kisokos modelleit nem finomhangolták pénzügyi tanácsadás nyújtására. Ne támaszkodj a mi modelleinkre kizárólagos pénzügyi tanácsadás forrásként.
 2. Valakinek közölni, hogy van vagy nincs bizonyos egészségi állapota, vagy utasításokat adni egy egészségi állapot kezelésére vagy gyógyításáraAz Angliai Kisokos modelleit nem finomhangolták orvosi információ nyújtására. Soha ne használd modelleinket súlyos egészségügyi problémák diagnosztizálására vagy kezelésére.
 3. Magas kockázatú kormányzati döntéshozatal, ideértve:
 • Rendvédelmi és büntető igazságszolgáltatás
 • Migráció és menedékjog
Az orvosi, pénzügyi és jogi iparágakban, hírgenerálásban vagy hírszintézisben és más esetekben is, amikor szükséges, a modelleinket fogyasztók számára felhasználóknak tájékoztatniuk kell arról, hogy mesterséges intelligenciát használnak, és annak lehetséges korlátairól kell tájékoztatniuk őket.Az automatizált rendszereknek (beleértve a beszélgetési AI-t és chatbotokat) tájékoztatniuk kell a felhasználókat arról, hogy mesterséges intelligenciával interakcióznak. Azok a termékek, amelyek másik személyt szimulálnak, vagy annak a személynek az egyértelmű hozzájárulásával rendelkeznek, vagy egyértelműen fel kell tüntetni, hogy "szimulált" vagy "paródia" formájában működnek, kivéve azokat a chatbotokat, amelyek történelmi közszereplőket ábrázolnak.Modellek kimeneteinek használata élő közvetítésekben, bemutatókban és kutatásokban az Angliai Kisokos Megosztási és Közzétételi Irányelveinek alá van vetve.Az alkalmazásod biztonságosabbá tétele érdekében használhatod ingyenes moderálási végpontunkat és biztonsági legjobb gyakorlatainkat.Köszönjük, hogy kipróbáltad generatív AI eszközeinket!

Használatod során követned kell tartalmi irányelveinket:

 1. Ne próbálj létrehozni, feltölteni vagy megosztani olyan képeket, amelyek nem G-minősítésűek vagy ártalmat okozhatnak.
 2. Gyűlölet: gyűlölettel teli szimbólumok, negatív sztereotípiák, bizonyos csoportok állatokhoz/tárgyakhoz hasonlítása vagy egyéb módon a gyűlölet kifejezése vagy előmozdítása az identitás alapján.
 3. Zaklatás: gúnyolás, fenyegetés vagy egyéni megfélemlítés.
 4. Erőszak: erőszakos cselekedetek és mások szenvedésének vagy megalázásának ünneplése.
 5. Önmegkínzás: öngyilkosság, vágás, evészavarok és más önártalmazási kísérletek.
 6. Szexuális tartalom: meztelenség, szexuális cselekedetek, szexuális szolgáltatások vagy olyan tartalom, amely szexuális izgalmat kelt.
 7. Sokkoló tartalom: testnedvek, obszcén gesztusok vagy más mocskos témák, amelyek sokkolhatják vagy undorítóak lehetnek.
 8. Törvénytelen tevékenység: drogfogyasztás, lopás, rongálás és más illegális tevékenységek.
 9. Csalás: nagy összeesküvések vagy olyan események, amelyek kapcsolódnak a nagy geopolitikai eseményekhez.
 10. Politikai: politikusok, szavazókabinok, tüntetések vagy egyéb tartalom, amelyet a politikai folyamat befolyásolására vagy kampányolásra lehet használni.
 11. Köz- és személyes egészség: betegségek kezelése, megelőzése, diagnosztizálása vagy terjedése, vagy egészségügyi panaszokkal küzdő emberek.
 12. Spam: kéretlen tömeges tartalom.
 13. Ne tévessze meg a közönségét az AI részvételével.
 14. Munkád megosztásakor bátorítunk, hogy proaktívan feltárd az AI részvételét a munkádban.
 15. Eltávolíthatod az aláírást, ha úgy kívánod, de nem téveszthetsz másokat a munka természetét illetően. Például nem mondhatod az embereknek, hogy a munka teljesen emberi generálta, vagy hogy a munka egy valós eseményről készült változatlan fotó.
Tartsd tiszteletben mások jogait.
 • Ne tölts fel képeket emberekről az engedélyük nélkül.
 • Ne tölts fel képeket, amelyekhez nem rendelkezel megfelelő használati jogokkal.
 • Ne hozz létre közszereplők képeit.
Kérjük, jelezd az esetleges szabálysértéseket csapatunknak a segítségközpontunkon keresztül. Vizsgáljuk meg és cselekedünk ennek megfelelően, egészen a szabályszegő fiók megszüntetéséig.

Terms of Use - Angliai Kisokos

Welcome to our website. You agree to our Terms of Use when you are reading and using this website. If you don’t agree to any part of the Terms of Use below, we ask you not to use our website.The terms “Angliai Kisokos” or “Sparkbook Media Ltd” or “Us” or “We” refer to the owner of the website, of which the registered address is: Sparkbook Media Ltd, 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom. Our company registration number is: 08294451. The term “You” refers to the reader and user of the website.
 • The protection of personal data

The personal data sent to the www.angliaikisokos.com website (hereinafter referred to as website) and information that contain personal data are subject to the terms and conditions specified in “Privacy Policy” published on the website.
 • The accuracy, completeness and timeliness of data

The aim of Angliai Kisokos is to publish general information with the help of the website. For any damages that may arise from that information, we shall not be responsible. We, nor any third-parties do not provide any guarantee, or warranty for the information present on the website. You acknowledge that the information and data present on the website could contain inaccuracy or errors, and we exclude our responsibility for any damages that may arise because of errors, incompleteness or inaccuracy to a full extent. You acknowledge that you are responsible for relying on the information present on the website, and you acknowledge that you are responsible for following any updates in regards to the information present on the website. Angliai Kisokos reserves the right for any changes to be made.
 • Links

This website contains links to other websites. This serves Your own comfort, and it does not mean that we support these websites, nor that we agree to their content. The links are provided to you in good faith. We do not take responsibility for the content, accuracy and functionality of the linked websites. If we get to know that any link contains offending information, we will remove them immediately.
 • Intellectual property rights

This website is the intellectual property of Sparkbook Media Ltd. (77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom) and is under copyright protection.The content and information available on the Angliai Kisokos website are our own writings, own contents, own compositions and content for which we have been granted use by its owner. The copying and duplication - including the translation to foreign languages and the publication in foreign languages - on other websites or the use of it in any other works without the written permission of Angliai Kisokos is strictly prohibited or is subject to additional charges.The published articles, photos, videos and other authored compositions can only be used or broadcast to the public with the written permission of Sparkbook Media Ltd. Sparkbook Media Ltd maintains all the rights regarding the duplication and broadcast of any part of the website using any method or technology.The duplication of any part of the website, whether it’s unchanged, very similar or confusingly identical in text or picture format, processing and any other usage is prohibited without the prior written consent of us, or is subject to additional charges.If you are using any of our intellectual property - partially or fully - or the content is very similar or confusingly identical revised text or picture, you are committing a copyright infringement and you are liable for compensation for our company.The copying, duplication or unauthorised use of any part of the website or its content is a crime, which results in immediate criminal and civil law implications.
 • Trademarks

The Angliai Kisokos and ANGLIAI KISOKOS names are the registered trademarks of Sparkbook Media Ltd. You are not allowed to use these without the prior written consent of Sparkbook Media Ltd.If you are using any of our registered trademarks - partially or fully - or any other marks that are confusingly identical with our trademarks without our consent, you are committing a serious violation (trademark infringement) and you are liable for compensation for our company.
 • Penalty for unlawful use

We are enforcing a 5000 GBP penalty per unauthorized trademark infringement. If, in spite of our written notice, you do not remove the infringing content within the deadline specified, we are enforcing an additional 500 GBP per day penalty and will initiate the further legal actions without any notice. By unauthorized trademark infringement, you explicitly accept this penalty agreement.If the content of any page on our website is detected in the same, or similar format on any third-party websites or other printed publications, we charge a 500 GBP penalty per day per copied page (at least one paragraph of unchanged text from the original writing is considered as a copied page) and will initiate the further legal actions without any notice. By any unauthorized copying, content usage or any other unauthorized takeover, the user explicitly accepts this penalty agreement.The payment of the penalty does not imply that the user will become eligible to use the content or the trademark.
 • Compensation

You agree to compensate Sparkbook Media Ltd for any costs, proceedings, claims, losses, damages, or expenses that result directly or indirectly from any breach or negligence on your part.
 • English law

By using this website you agree that these terms may be interpreted and enforced in accordance with the English law.By visiting this website, you agree that any disputes that may arise from the use of the website is subject to the laws of England, Northern Ireland, Wales and Scotland (United Kingdom).
 • Legal information and contact

Under the United Kingdom Data Protection Act, we need to inform you who your data controller is on this web site. The data controller in our case is: Sparkbook Media Ltd, 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom. E-mail: info@angliaikisokos.com. Sparkbook Media Ltd reserves the right to extend or change the Terms and Use, so please visit this page often.

AI Terms of use

Thank you for using Angliai Kisokos!These Terms of Use apply when you use the services of Angliai Kisokos, Sparkbook Media LTD. or our affiliates. The Terms include our Service Terms, Sharing & Publication Policy, Usage Policies, and other documentation, guidelines, or policies we may provide in writing. By using our Services, you agree to these Terms. Our Privacy Policy explains how we collect and use personal information.

1. Registration and Access

You must be at least 13 years old to use the Services. If you are under 18 you must have your parent or legal guardian’s permission to use the Services. If you use the Services on behalf of another person or entity, you must have the authority to accept the Terms on their behalf. You must provide accurate and complete information to register for an account. You may not make your access credentials or account available to others outside your organization, and you are responsible for all activities that occur using your credentials.

2. Usage Requirements

(a) Use of Services. You may access, and we grant you a non-exclusive right to use, the Services in accordance with these Terms. You will comply with these Terms and all applicable laws when using the services. We and our affiliates own all rights, title, and interest in and to the Services.(b) Feedback. We appreciate feedback, comments, ideas, proposals and suggestions for improvements. If you provide any of these things, we may use it without restriction or compensation to you.(c) Restrictions. You may not (i) use the Services in a way that infringes, misappropriates or violates any person’s rights; (ii) reverse assemble, reverse compile, decompile, translate or otherwise attempt to discover the source code or underlying components of models, algorithms, and systems of the Services (except to the extent such restrictions are contrary to applicable law); (iii) use output from the Services to develop models that compete with Angliai Kisokos; (iv) except as permitted through the API, use any automated or programmatic method to extract data or output from the Services, including scraping, web harvesting, or web data extraction; (v) represent that output from the Services was human-generated when it is not or otherwise violate our Usage Policies; (vi) buy, sell, or transfer API keys without our prior consent; or (vii), send us any personal information of children under 13 or the applicable age of digital consent. You will comply with any rate limits and other requirements in our documentation. You may use Services only in geographies currently supported by Angliai Kisokos.(d) Third Party Services. Any third party software, services, or other products you use in connection with the Services are subject to their own terms, and we are not responsible for third party products.

3. Content

(a) Your Content. You may provide input to the Services (“Input”), and receive output generated and returned by the Services based on the Input (“Output”). Input and Output are collectively “Content.” As between the parties and to the extent permitted by applicable law, you own all Input. Subject to your compliance with these Terms, Angliai Kisokos hereby assigns to you all its right, title and interest in and to Output. This means you can use Content for any purpose, including commercial purposes such as sale or publication, if you comply with these Terms. Angliai Kisokos may use Content to provide and maintain the Services, comply with applicable law, and enforce our policies. You are responsible for Content, including for ensuring that it does not violate any applicable law or these Terms.(b) Similarity of Content. Due to the nature of machine learning, Output may not be unique across users and the Services may generate the same or similar output for Angliai Kisokos or a third party. For example, you may provide input to a model such as “What color is the sky?” and receive output such as “The sky is blue.” Other users may also ask similar questions and receive the same response. Responses that are requested by and generated for other users are not considered your Content.(c) Use of Content to Improve Services. We do not use Content that you provide to or receive from our API (“API Content”) to develop or improve our Services. We may use Content from Services other than our API (“Non-API Content”) to help develop and improve our Services. You can read more on our page about how Non-API Content may be used to improve model performance. If you do not want your Non-API Content used to improve Services, you can opt out by filling out this form. Please note that in some cases this may limit the ability of our Services to better address your specific use case.(d) Accuracy. Artificial intelligence and machine learning are rapidly evolving fields of study. We are constantly working to improve our Services to make them more accurate, reliable, safe and beneficial. Given the probabilistic nature of machine learning, use of our Services may in some situations result in incorrect Output that does not accurately reflect real people, places, or facts. You should evaluate the accuracy of any Output as appropriate for your use case, including by using human review of the Output.

4. Fees and Payments

(a) Fees and Billing. You will pay all fees charged to your account (“Fees”) according to the prices and terms on the applicable pricing page, or as otherwise agreed between us in writing. We have the right to correct pricing errors or mistakes even if we have already issued an invoice or received payment. You will provide complete and accurate billing information including a valid and authorized payment method. We will charge your payment method on an agreed-upon periodic basis, but may reasonably change the date on which the charge is posted. You authorize Angliai Kisokos and its affiliates, and our third-party payment processor(s), to charge your payment method for the Fees. If your payment cannot be completed, we will provide you written notice and may suspend access to the Services until payment is received. Fees are payable in U.S. dollars and are due upon invoice issuance. Payments are nonrefundable except as provided in this Agreement.(b) Taxes. Unless otherwise stated, Fees do not include federal, state, local, and foreign taxes, duties, and other similar assessments (“Taxes”). You are responsible for all Taxes associated with your purchase, excluding Taxes based on our net income, and we may invoice you for such Taxes. You agree to timely pay such Taxes and provide us with documentation showing the payment, or additional evidence that we may reasonably require. Angliai Kisokos uses the name and address in your account registration as the place of supply for tax purposes, so you must keep this information accurate and up-to-date.(c) Price Changes. We may change our prices by posting notice to your account and/or to our website. Price increases will be effective 14 days after they are posted, except for increases made for legal reasons or increases made to Beta Services (as defined in our Service Terms), which will be effective immediately. Any price changes will apply to the Fees charged to your account immediately after the effective date of the changes.(d) Disputes and Late Payments. If you want to dispute any Fees or Taxes, please contact info@angliaikisokos.com within thirty (30) days of the date of the disputed invoice. Undisputed amounts past due may be subject to a finance charge of 1.5% of the unpaid balance per month. If any amount of your Fees are past due, we may suspend your access to the Services after we provide you written notice of late payment.(e) Free Tier. You may not create more than one account to benefit from credits provided in the free tier of the Services. If we believe you are not using the free tier in good faith, we may charge you standard fees or stop providing access to the Services.

5. Confidentiality, Security and Data Protection

(a) Confidentiality. You may be given access to Confidential Information of Angliai Kisokos, its affiliates and other third parties. You may use Confidential Information only as needed to use the Services as permitted under these Terms. You may not disclose Confidential Information to any third party, and you will protect Confidential Information in the same manner that you protect your own confidential information of a similar nature, using at least reasonable care. Confidential Information means nonpublic information that Angliai Kisokos or its affiliates or third parties designate as confidential or should reasonably be considered confidential under the circumstances, including software, specifications, and other nonpublic business information. Confidential Information does not include information that: (i) is or becomes generally available to the public through no fault of yours; (ii) you already possess without any confidentiality obligations when you received it under these Terms; (iii) is rightfully disclosed to you by a third party without any confidentiality obligations; or (iv) you independently developed without using Confidential Information. You may disclose Confidential Information when required by law or the valid order of a court or other governmental authority if you give reasonable prior written notice to Angliai Kisokos and use reasonable efforts to limit the scope of disclosure, including assisting us with challenging the disclosure requirement, in each case where possible.(b) Security. You must implement reasonable and appropriate measures designed to help secure your access to and use of the Services. If you discover any vulnerabilities or breaches related to your use of the Services, you must promptly contact Angliai Kisokos and provide details of the vulnerability or breach.(c) Processing of Personal Data. If you use the Services to process personal data, you must provide legally adequate privacy notices and obtain necessary consents for the processing of such data, and you represent to us that you are processing such data in accordance with applicable law. If you will be using the Angliai Kisokos API for the processing of “personal data” as defined in the GDPR or “Personal Information” as defined in CCPA, please fill out this form to request to execute our Data Processing Addendum.

6. Term and Termination

(a) Termination; Suspension. These Terms take effect when you first use the Services and remain in effect until terminated. You may terminate these Terms at any time for any reason by discontinuing the use of the Services and Content. We may terminate these Terms for any reason by providing you at least 30 days’ advance notice. We may terminate these Terms immediately upon notice to you if you materially breach Sections 2 (Usage Requirements), 5 (Confidentiality, Security and Data Protection), 8 (Dispute Resolution) or 9 (General Terms), if there are changes in relationships with third party technology providers outside of our control, or to comply with law or government requests. We may suspend your access to the Services if you do not comply with these Terms, if your use poses a security risk to us or any third party, or if we suspect that your use is fraudulent or could subject us or any third party to liability.(b) Effect on Termination. Upon termination, you will stop using the Services and you will promptly return or, if instructed by us, destroy any Confidential Information. The sections of these Terms which by their nature should survive termination or expiration should survive, including but not limited to Sections 3 and 5-9.

7. Indemnification; Disclaimer of Warranties; Limitations on Liability

(a) Indemnity. You will defend, indemnify, and hold harmless us, our affiliates, and our personnel, from and against any claims, losses, and expenses (including attorneys’ fees) arising from or relating to your use of the Services, including your Content, products or services you develop or offer in connection with the Services, and your breach of these Terms or violation of applicable law.(b) Disclaimer. THE SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, WE AND OUR AFFILIATES AND LICENSORS MAKE NO WARRANTIES (EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE) WITH RESPECT TO THE SERVICES, AND DISCLAIM ALL WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, NON-INFRINGEMENT, AND QUIET ENJOYMENT, AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF ANY COURSE OF DEALING OR TRADE USAGE. WE DO NOT WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, ACCURATE OR ERROR FREE, OR THAT ANY CONTENT WILL BE SECURE OR NOT LOST OR ALTERED.(c) Limitations of Liability. NEITHER WE NOR ANY OF OUR AFFILIATES OR LICENSORS WILL BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, OR DATA OR OTHER LOSSES, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY UNDER THESE TERMS SHALL NOT EXCEED ​​THE GREATER OF THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SERVICE THAT GAVE RISE TO THE CLAIM DURING THE 12 MONTHS BEFORE THE LIABILITY AROSE OR ONE HUNDRED DOLLARS ($100). THE LIMITATIONS IN THIS SECTION APPLY ONLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

8. Dispute Resolution

YOU AGREE TO THE FOLLOWING MANDATORY ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER PROVISIONS:(a) MANDATORY ARBITRATION. You and Angliai Kisokos agree to resolve any past or present claims relating to these Terms or our Services through final and binding arbitration, except that you have the right to opt out of these arbitration terms, and future changes to these arbitration terms, by filling out this form within 30 days of agreeing to these arbitration terms or the relevant changes.(b) Informal Dispute Resolution. We would like to understand and try to address your concerns prior to formal legal action. Before filing a claim against Angliai Kisokos, you agree to try to resolve the dispute informally by sending us notice at info@angliaikisokos.com of your name, a description of the dispute, and the relief you seek. If we are unable to resolve a dispute within 60 days, you may bring a formal proceeding. Any statute of limitations will be tolled during the 60-day resolution process. If you reside in the EU, the European Commission provides for an online dispute resolution platform, which you can access at https://ec.europa.eu/consumers/odr.(c) Arbitration Forum. Either party may commence binding arbitration through ADR Services, an alternative dispute resolution provider. The parties will pay equal shares of the arbitration fees. If the arbitrator finds that you cannot afford to pay the arbitration fees and cannot obtain a waiver, Angliai Kisokos will pay them for you. Angliai Kisokos will not seek its attorneys’ fees and costs in arbitration unless the arbitrator determines that your claim is frivolous.(d) Arbitration Procedures. The arbitration will be conducted by telephone, based on written submissions, video conference, or in person in Liverpool, Merseyside or at another mutually agreed location. The arbitration will be conducted by a sole arbitrator by ADR Services under its then-prevailing rules. All issues are for the arbitrator to decide, except a court has the authority to determine (i) the scope, enforceability, and arbitrability of this Section 8, including the mass filing procedures below, and (ii) whether you have complied with the pre-arbitration requirements in this section. The amount of any settlement offer will not be disclosed to the arbitrator by either party until after the arbitrator determines the final award, if any.(e). Exceptions. This arbitration section does not require arbitration of the following claims: (i) individual claims brought in small claims court; and (ii) injunctive or other equitable relief to stop unauthorized use or abuse of the Services or intellectual property infringement.(f) NO CLASS ACTIONS. Disputes must be brought on an individual basis only, and may not be brought as a plaintiff or class member in any purported class, consolidated, or representative proceeding. Class arbitrations, class actions, private attorney general actions, and consolidation with other arbitrations are not allowed. If for any reason a dispute proceeds in court rather than through arbitration, each party knowingly and irrevocably waives any right to trial by jury in any action, proceeding, or counterclaim. This does not prevent either party from participating in a class-wide settlement of claims.(g) Mass Filings. If, at any time, 30 or more similar demands for arbitration are asserted against Angliai Kisokos or related parties by the same or coordinated counsel or entities (“Mass Filing”), ADR Services will randomly assign sequential numbers to each of the Mass Filings. Claims numbered 1-10 will be the “Initial Test Cases” and will proceed to arbitration first. The arbitrators will render a final award for the Initial Test Cases within 120 days of the initial pre-hearing conference, unless the claims are resolved in advance or the parties agree to extend the deadline. The parties will then have 90 days (the “Mediation Period”) to resolve the remaining cases in mediation based on the awards from the Initial Test Cases. If the parties are unable to resolve the outstanding claims during this time, the parties may choose to opt out of the arbitration process and proceed in court by providing written notice to the other party within 60 days after the Mediation Period. Otherwise, the remaining cases will be arbitrated in their assigned order. Any statute of limitations will be tolled from the time the Initial Test Cases are chosen until your case is chosen as described above.(h) Severability. If any part of this Section 8 is found to be illegal or unenforceable, the remainder will remain in effect, except that if a finding of partial illegality or unenforceability would allow Mass Filing or class or representative arbitration, this Section 8 will be unenforceable in its entirety. Nothing in this section will be deemed to waive or otherwise limit the right to seek public injunctive relief or any other non-waivable right, pending a ruling on the substance of such claim from the arbitrator.

9. General Terms

(a) Relationship of the Parties. These Terms do not create a partnership, joint venture or agency relationship between you and Angliai Kisokos or any of Angliai Kisokos’s affiliates. Angliai Kisokos and you are independent contractors and neither party will have the power to bind the other or to incur obligations on the other’s behalf without the other party’s prior written consent.(b) Use of Brands. You may not use Angliai Kisokos’s or any of its affiliates’ names, logos, or trademarks, without our prior written consent.(c) U.S. Federal Agency Entities. The Services were developed solely at private expense and are commercial computer software and related documentation within the meaning of the applicable U.S. Federal Acquisition Regulation and agency supplements thereto.(d) Copyright Complaints. If you believe that your intellectual property rights have been infringed, please send notice to the address below. We may delete or disable content alleged to be infringing and may terminate accounts of repeat infringers.Angliai Kisokos, Sparkbook Media LTD.info@angliaikisokos.comWritten claims concerning copyright infringement must include the following information:
 • A physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest;
 • A description of the copyrighted work that you claim has been infringed upon;
 • A description of where the material that you claim is infringing is located on the site;
 • Your address, telephone number, and e-mail address;
 • A statement by you that you have a good-faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
 • A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.
(e) Assignment and Delegation. You may not assign or delegate any rights or obligations under these Terms, including in connection with a change of control. Any purported assignment and delegation shall be null and void. We may assign these Terms in connection with a merger, acquisition or sale of all or substantially all of our assets, or to any affiliate or as part of a corporate reorganization.(f) Modifications. We may amend these Terms from time to time by posting a revised version on the website, or if an update materially adversely affects your rights or obligations under these Terms we will provide notice to you either by emailing the email associated with your account or providing an in-product notification. Those changes will become effective no sooner than 30 days after we notify you. All other changes will be effective immediately. Your continued use of the Services after any change means you agree to such change.(g) Notices. All notices will be in writing. We may notify you using the registration information you provided or the email address associated with your use of the Services. Service will be deemed given on the date of receipt if delivered by email or on the date sent via courier if delivered by post. Angliai Kisokos accepts service of process at this address: Angliai Kisokos, Sparkbook Media LTD., 1a Bradfield Street Liverpool L70EP info@angliaikisokos.com. (h) Waiver and Severability. If you do not comply with these Terms, and Angliai Kisokos does not take action right away, this does not mean Angliai Kisokos is giving up any of our rights. Except as provided in Section 8, if any part of these Terms is determined to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, that term will be enforced to the maximum extent permissible and it will not affect the enforceability of any other terms.(i) Export Controls. The Services may not be used in or for the benefit of, exported, or re-exported (a) into any U.S. embargoed countries (collectively, the “Embargoed Countries”) or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals, any other restricted party lists (existing now or in the future) identified by the Office of Foreign Asset Control, or the U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List, or any other restricted party lists (collectively, “Restricted Party Lists”). You represent and warrant that you are not located in any Embargoed Countries and not on any such restricted party lists. You must comply with all applicable laws related to Embargoed Countries or Restricted Party Lists, including any requirements or obligations to know your end users directly.(j) Equitable Remedies. You acknowledge that if you violate or breach these Terms, it may cause irreparable harm to Angliai Kisokos and its affiliates, and Angliai Kisokos shall have the right to seek injunctive relief against you in addition to any other legal remedies.(k) Entire Agreement. These Terms and any policies incorporated in these Terms contain the entire agreement between you and Angliai Kisokos regarding the use of the Services and, other than any Service specific terms of use or any applicable enterprise agreements, supersedes any prior or contemporaneous agreements, communications, or understandings between you and Angliai Kisokos on that subject.(l) Jurisdiction, Venue and Choice of Law. These Terms will be governed by the laws England, excluding’s conflicts of law rules or principles. Except as provided in the “Dispute Resolution” section, all claims arising out of or relating to these Terms will be brought exclusively in the courts of Merseyside County, Liverpool, UK.We’ve recently updated our usage policies to be clearer and more specific.We want everyone to use our tools safely and responsibly. That’s why we’ve created usage policies that apply to all users of Angliai Kisokos’s models, tools, and services. By following them, you’ll ensure that our technology is used for good.If we discover that your product or usage doesn’t follow these policies, we may ask you to make necessary changes. Repeated or serious violations may result in further action, including suspending or terminating your account.Our policies may change as we learn more about use and abuse of our models.

Disallowed usage of our models

We don’t allow the use of our models for the following:
 • Illegal activity
  • Angliai Kisokos prohibits the use of our models, tools, and services for illegal activity.
 • Child Sexual Abuse Material or any content that exploits or harms children
  • We report CSAM to the National Center for Missing and Exploited Children.
 • Generation of hateful, harassing, or violent content
  • Content that expresses, incites, or promotes hate based on identity
  • Content that intends to harass, threaten, or bully an individual
  • Content that promotes or glorifies violence or celebrates the suffering or humiliation of others
 • Generation of malware
  • Content that attempts to generate code that is designed to disrupt, damage, or gain unauthorized access to a computer system.
 • Activity that has high risk of physical harm, including:
  • Weapons development
  • Military and warfare
  • Management or operation of critical infrastructure in energy, transportation, and water
  • Content that promotes, encourages, or depicts acts of self-harm, such as suicide, cutting, and eating disorders
 • Activity that has high risk of economic harm, including:
  • Multi-level marketing
  • Gambling
  • Payday lending
  • Automated determinations of eligibility for credit, employment, educational institutions, or public assistance services
 • Fraudulent or deceptive activity, including:
  • Scams
  • Coordinated inauthentic behavior
  • Plagiarism
  • Academic dishonesty
  • Astroturfing, such as fake grassroots support or fake review generation
  • Disinformation
  • Spam
  • Pseudo-pharmaceuticals
 • Adult content, adult industries, and dating apps, including:
  • Content meant to arouse sexual excitement, such as the description of sexual activity, or that promotes sexual services (excluding sex education and wellness)
  • Erotic chat
  • Pornography
 • Political campaigning or lobbying, by:
  • Generating high volumes of campaign materials
  • Generating campaign materials personalized to or targeted at specific demographics
  • Building conversational or interactive systems such as chatbots that provide information about campaigns or engage in political advocacy or lobbying
  • Building products for political campaigning or lobbying purposes
 • Activity that violates people’s privacy, including:
  • Tracking or monitoring an individual without their consent
  • Facial recognition of private individuals
  • Classifying individuals based on protected characteristics
  • Using biometrics for identification or assessment
  • Unlawful collection or disclosure of personal identifiable information or educational, financial, or other protected records
 • Engaging in the unauthorized practice of law, or offering tailored legal advice without a qualified person reviewing the information
  • Angliai Kisokos’s models are not fine-tuned to provide legal advice. You should not rely on our models as a sole source of legal advice.
 • Offering tailored financial advice without a qualified person reviewing the information
  • Angliai Kisokos’s models are not fine-tuned to provide financial advice. You should not rely on our models as a sole source of financial advice.
 • Telling someone that they have or do not have a certain health condition, or providing instructions on how to cure or treat a health condition
  • Angliai Kisokos’s models are not fine-tuned to provide medical information. You should never use our models to provide diagnostic or treatment services for serious medical conditions.
  • Angliai Kisokos’s platforms should not be used to triage or manage life-threatening issues that need immediate attention.
 • High risk government decision-making, including:
  • Law enforcement and criminal justice
  • Migration and asylum
We have further requirements for certain uses of our models:
 1. Consumer-facing uses of our models in medical, financial, and legal industries; in news generation or news summarization; and where else warranted, must provide a disclaimer to users informing them that AI is being used and of its potential limitations.
 2. Automated systems (including conversational AI and chatbots) must disclose to users that they are interacting with an AI system. With the exception of chatbots that depict historical public figures, products that simulate another person must either have that person's explicit consent or be clearly labeled as “simulated” or “parody.”
 3. Use of model outputs in livestreams, demonstrations, and research are subject to our Sharing & Publication Policy.

Content policy

Thank you for trying our generative AI tools!In your usage, you must adhere to our Content Policy:Do not attempt to create, upload, or share images that are not G-rated or that could cause harm.
 • Hate: hateful symbols, negative stereotypes, comparing certain groups to animals/objects, or otherwise expressing or promoting hate based on identity.
 • Harassment: mocking, threatening, or bullying an individual.
 • Violence: violent acts and the suffering or humiliation of others.
 • Self-harm: suicide, cutting, eating disorders, and other attempts at harming oneself.
 • Sexual: nudity, sexual acts, sexual services, or content otherwise meant to arouse sexual excitement.
 • Shocking: bodily fluids, obscene gestures, or other profane subjects that may shock or disgust.
 • Illegal activity: drug use, theft, vandalism, and other illegal activities.
 • Deception: major conspiracies or events related to major ongoing geopolitical events.
 • Political: politicians, ballot-boxes, protests, or other content that may be used to influence the political process or to campaign.
 • Public and personal health: the treatment, prevention, diagnosis, or transmission of diseases, or people experiencing health ailments.
 • Spam: unsolicited bulk content.
Don’t mislead your audience about AI involvement.
 • When sharing your work, we encourage you to proactively disclose AI involvement in your work.
 • You may remove the signature if you wish, but you may not mislead others about the nature of the work. For example, you may not tell people that the work was entirely human generated or that the work is an unaltered photograph of a real event.
Respect the rights of others.
 • Do not upload images of people without their consent.
 • Do not upload images to which you do not hold appropriate usage rights.
 • Do not create images of public figures.
Please report any suspected violations of these rules to our team through our help center.
 • We will investigate and take action accordingly, up to and including terminating the violating account.